Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy naszego nadleśnictwa położone są na bardzo urozmaiconym terenie. Północna część nadleśnictwa charakteryzuje się falistym krajobrazem z przewagą żyznych gleb lessowych i gliniastych stanowiących siedliska lasów liściastych i mieszanych. Południowa część nadleśnictwa to duży zwarty obszar borów sosnowych będących fragmentem Puszczy Solskiej. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lata, a przeciętna zasobność wynosi około 250 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

•    55 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
•    43 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
•    2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

•    76 proc. – sosna, modrzew
•    13 proc. –  dąb
•    4 proc. – brzoza
•    3 proc. – olcha
•    1 proc. – jodła, daglezja
•    3 proc. – pozostałe
 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
•    9 proc. – I klasa
•    17 proc. – II klasa
•    22 proc. – III klasa
•    26 proc. – IV klasa
•    15 proc. – V klasa
•    11 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

•    Jodła – 316 m sześc./ha
•    Sosna – 263 m sześc./ha
•    Brzoza – 202 m sześc./ha
•    Dąb – 187 m sześc./ha
•    Olcha – 179 m sześc./ha