Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Nadleśnictwo Gościeradów utworzono na mocy dekretu PKWN dnia 12.XII 1944 roku. Od 1984 do 2015 roku składało się z trzech obrębów: Gościeradów, Radomyśl i Zaklików. Historia każdego z nich toczyła się innymi torami. W 2016 roku w wyniku połączeniu obrębów Zaklików i Radomyśl powstal obręb Poligon

Lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Gościeradów początkowo należały do różnych nadleśnictw takich jak: Nadleśnictwo Gościeradów, Nadleśnictwo Lipa, Nadleśnictwo Dzierzkowice i Nadleśnictwo Kraśnik.

Nadleśnictwo Gościeradów zostało utworzone 12. grudnia 1944 roku w wyniku upaństwowienia lasów byłego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności , majątków prywatnych oraz lasów należących wcześniej do Nadleśnictwa Dzierzkowice. Jego łączna powierzchnia wynosiła 6607, 6 ha.

Lasy obrębu Radomyśl przed I Wojną Światową znajdowały się pod zaborem austriackim. W czasach międzywojennym przeważająca część tych terenów znajdowała się w rękach prywatnych w tym 20% stanowiła własność kościelną, natomiast pozostała część – tereny obecnego leśnictwa Chwałowice, podlegały Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie
Okres okupacji mocno przetrzebił tereny leśnictw Chwałowice i Antoniów. Po 1944r. pozostało ok 300 ha całkowicie wylesionych  przez okupanta. Po II Wojnie Światowej lasy te zostały upaństwowione, a na tych terenach utworzono Nadleśnictwo Radomyśl, podlegające Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.


Lasy obrębu Zaklików znajdowały się pod zaborem rosyjskim. Na znacznej części tych terenów, będącej własnością rodziny Zamojskich, gospodarka zasobami leśnymi , była prowadzona na wysokim poziomie. Pozostała część obrębu należała do społeczności żydowskiej. Lasy na tych terenach charakteryzowały się rozdrobnieniem.
W czasach II Wojny Światowej lasy obrębu Zaklików były  użytkowane przez Niemców jako baza żywiczarska dla potrzeb wojennych, dlatego też nie wycięto drzewostanów sosnowych. W późniejszym czasie lasy oraz znajdujące się na terenie obrębu stawy upaństwowiono. Stawy stały się własnością PGRyb Zaklików, a drzewostany weszły w skład Nadleśnictwa Lipa.

                                                        

                                    
Pierwszy po II Wojnie Światowej Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów inż. Władysław Mroczek (fot. archiwum nadleśnictwa)
  W latach 70- tych omawiane obręby weszły w skład różnych nadleśnictw. Nadleśnictwo Radomyśl ponownie przekształcono w obręb, który wraz z lasami obrębu Zaklików wcielono do Nadleśnictwa Janów Lubelski. Natomiast Nadleśnictwo Gościeradów w 1973 roku wraz z sąsiadującym Nadleśnictwem Dzierzkowice  weszły w skład Nadleśnictwa  Kraśnik.

W 1984 roku reaktywowano Nadleśnictwo Gościeradów z trzema istniejącymi obecnie obrębami: Gościeradów, Radomyśl i Zaklików